Apache Web Loglarının Sınıflandırılması ve Görselleştirilmesi

Bilgi Güvenliği Olayları Görselleştirmesi” yazı disizinin bu bölümünde Apache web loglarının Scalp ile sınıflandırılması ve Logstalgia ile görselleştirilmesini etraflıca ele alıyoruz. Görselleştirmeye geçmeden önce Apache web sunucularına değinip, ardından da logların sınıflandırmasından bahsedeceğiz.

 

UYARI: Bu yazı ve yazı dizisinin tamamı bir teknik proje halinde bir yüksek lisans programında zaten sunulmuştur. Ayrıca yine bu proje başka bir tezin içeriğini de oluşturmuştur. Bu yüzden bu yazıların ve içindeki herhangi bir bilginin izinsiz alınması, kopyalanması, çoğaltılması ve/veya başka herhangi bir ortamda farklı bir kişi tarafından yazılmış gibi yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

Apache web loglarının sınıflandırılması ile görselleştirilmesine geçmeden önce Apache web sunucularından kısaca bahsetmekte fayda var.

 

APACHE WEB SERVER

Apache, açık kaynak kodlu bir web sunucu programıdır. Birçok işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Apache’nin World Wide Web’in bu günlere gelmesinde önemli rolleri olmuştur. Dünyada en yaygın kullanılan web sunucusu konumundadır. Apache’nin dünya genelinde %50 civarında bir kullanımı söz konusudur. Apache yazılım vakfı tarafından geliştirilmektedir.

apache-mimarisi

Resim-1: Apache Mimari Yapısı

Apache web server işletim sistemlerine uyumluğunun yanında en temel özelliği modüler yapısıdır. Uygulamanın çekirdek yapısı kurulduktan sonra istenen özellikler modül olarak eklenebilmektedir. Bu da yapının ne kadar esnek olduğunu göstermektedir. Kullanılan bütün web sunucularına olduğu gibi Apache sunucusuna da OWASP TOP 10 [1] listesinde bulunan web uygulama atakları yapılmaktadır. Bu atakların tespit edilebilmesi için ham log dosyasınının ayıklanması ve bu ayıklanan bilginin görselleştirilerek anlamlandırılması gerekmektedir. Bunu yapmanın belli yöntemleri vardır. En temel üç örnek şöyledir:

 1. Bunlarda bir tanesi gelen web isteklerinin kayıtlarının ekrana yansıtılması (görselleştirilmesi) ve yansıtılan bu görüntüden yapılan atakların tespit edilmesidir.
 2. Diğer bir yöntem ise Apache kayıt dosyasını ayrıştırarak ve bu ayrıştırılan bilgiler atak vektörleri referans dosyasına göre sınıflandırılmasıdır.
 3. Son olarak ModSecurity [2] gibi web appication firewall [3] sistemlerinin modül olarak Apache sunucusuna dahil edilmesi ve bu uygulamaların kayıt dosyalarının görselleştirilmesidir.

 

APACHE WEB LOGLARININ SCALP İLE SINIFLANDIRILMASI

Web sunucu kayıtlarının anlamlandırılması ise genel olarak ayrı bir problemin konusudur. Örneğin bu çalışmada kullanılan Scalp yazılımı Apache loglarının ham halinden ayrıştırıp anlamlandırılması sağlanmıştır. Bu konuda yapılması gereken işlem üç temel adımdan oluşmaktadır.

 • İlk olarak bilginin anlandırılmak istenilen kısmını başka bir dosyaya (log, text, html v.b) aktarmak için ayrıştırıcı (parser) kullanılır.
 • İkinci bölüm de ise web atak vektörleri için referans dosyası oluşturulmaktadır ve kullanılan ayrıştırıcı (parser), bilgileri anlamlandırmak için kullanacağı XML dosyasıdır.
 • Son aşama ise oluşturulan dosyanın görselleştirilmesidir. Görselleştirme istenilen bir yazılım ile yapılabilir [4, 5].

scalp-kurulum

Resim-2: Scalp’ın çalışması

 

Bir ayrıştırıcı (parser) kullanımıyla Apache web sunucusunun access.log dosyasında bulunan web atak wektörleri dışarı çıkarılmaktadır. Kullandığımız parser alttaki gibidir:

#!/usr/bin/env python

from __future__ import with_statement
import time, base64
import os,sys,re,random
from StringIO import StringIO
try:
	from lxml import etree
except ImportError:
	try:
		import xml.etree.cElementTree as etree
	except ImportError:
		try:
			import xml.etree.ElementTree as etree
		except ImportError:
			print "Cannot find the ElementTree in your python packages"

__application__ = "scalp"
__version__   = "0.4"
__release__   = __application__ + '/' + __version__
__author__   = "Romain Gaucher"

names = {
	'xss' : 'Cross-Site Scripting',
	'sqli' : 'SQL Injection',
	'csrf' : 'Cross-Site Request Forgery',
	'dos' : 'Denial Of Service',
	'dt'  : 'Directory Traversal',
	'spam' : 'Spam',
	'id'  : 'Information Disclosure',
	'rfe' : 'Remote File Execution',
	'lfi' : 'Local File Inclusion'
}

c_reg = re.compile(r'^(.+)-(.*)\[(.+)[-|+](\d+)\] "([A-Z]+)?(.+) HTTP/\d.\d" (\d+)(\s[\d]+)?(\s"(.+)" )?(.*)$')
table = {}

txt_header = """
#
# File created by Scalp! by Romain Gaucher - http://code.google.com/p/apache-scalp
# Apache log attack analysis tool based on PHP-IDS filters
#
"""

xml_header = """<!--
 File created by Scalp! by Romain Gaucher - http://code.google.com/p/apache-scalp
 Apache log attack analysis tool based on PHP-IDS filters
-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
"""

html_header = """<html><head><style>
html, body {background-color:#ccc;color:#222;font-family:'Lucida Grande',Verdana,Arial,Sans-Serif;font-size:0.8em;line-height:1.6em;margin:0;padding:0;}
body {background-color:#fff;padding:0; margin: 15px; border: 1px solid #444;}
h1 {	display: block;	border-bottom: 2px solid #333;	padding: 5px;}
h2 { display: block; font-size: 1.5em; font-weight: 700; background-color: #efefef;margin:10px;padding-left: 15px;}
.match { display: block; margin: 10px; border: 1px solid; padding: 5px;}
.impact { float: right; background-color: #fff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px; font-size: 1.8em;}
.impact-1,.impact-2,.impact-3 { background-color: #f2ffe0; border-color: #DEF0C3;}
.impact-4,.impact-5 { background-color: #ffe6bf; border-color: #ffd38f;}
.impact-6,.impact-7,.impact-8,.impact-9,.impact-10,.impact-11 /*...*/ { background-color: #FFEDEF; border-color: #FFC2CA;}
.block {display:block; margin:5px;}
.highlight {margin: 5px;}
.reason {font-weight: 700; color: #444;}
.line, .regexp {border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; background-color: #fff; padding: 2px; margin: 10px;}
#footer {text-align: center;}
</style></head><body>"""

html_footer = "<div id='footer'>Scalp by Romain Gaucher <[email protected]> - <a href='http://rgaucher.info'>http://rgaucher.info</a></div></body></html>"

class object_dict(dict):
	def __init__(self, initd=None):
		if initd is None:
			initd = {}
		dict.__init__(self, initd)
	def __getattr__(self, item):
		d = self.__getitem__(item)
		# if value is the only key in object, you can omit it
		if isinstance(d, dict) and 'value' in d and len(d) == 1:
			return d['value']
		else:
			return d
	def __setattr__(self, item, value):
		self.__setitem__(item, value)

def __parse_node(node):
	tmp = object_dict()
	# save attrs and text, hope there will not be a child with same name
	if node.text:
		tmp['value'] = node.text
	for (k,v) in node.attrib.items():
		tmp[k] = v
	for ch in node.getchildren():
		cht = ch.tag
		chp = __parse_node(ch)
		if cht not in tmp: # the first time, so store it in dict
			tmp[cht] = chp
			continue
		old = tmp[cht]
		if not isinstance(old, list):
			tmp.pop(cht)
			tmp[cht] = [old] # multi times, so change old dict to a list
		tmp[cht].append(chp) # add the new one
	return	tmp

def parse(xml_file):
	try:
		xml_handler = open(xml_file, 'r')
		doc = etree.parse(xml_handler).getroot()
		xml_handler.close()
		return object_dict({doc.tag: __parse_node(doc)})
	except IOError:
		print "error: problem with the filter's file"
		return {}

def get_value(array, default):
	if 'value' in array:
		return array['value']
	return default

def html_entities(str):
	out = ""
	for i in str:
		if  i == '"': out += '&quot;'
		elif i == '<': out += '<'
		elif i == '>': out += '>'
		else:
			out += i
	return out

d_replace = {
	"\r":";",
	"\n":";",
	"\f":";",
	"\t":";",
	"\v":";",
	"'":"\"",
	"+ACI-":"\"",
	"+ADw-":"<",
	"+AD4-"   : ">",
	"+AFs-"   : "[",
	"+AF0-"   : "]",
	"+AHs-"   : "{",
	"+AH0-"   : "}",
	"+AFw-"   : "\\",
	"+ADs-"   : ";",
	"+ACM-"   : "#",
	"+ACY-"   : "&",
	"+ACU-"   : "%",
	"+ACQ-"   : "$",
	"+AD0-"   : "=",
	"+AGA-"   : "'",
	"+ALQ-"   : "\"",
	"+IBg-"   : "\"",
	"+IBk-"   : "\"",
	"+AHw-"   : "|",
	"+ACo-"   : "*",
	"+AF4-"   : "^",
	"+ACIAPg-"  : "\">",
	"+ACIAPgA8-" : "\">",
}
re_replace = None


def fill_replace_dict():
	global d_replace, re_replace
	# very first control-chars
	for i in range(0,20):
		d_replace["%%%x" % i] = "%00"
		d_replace["%%%X" % i] = "%00"
	# javascript charcode
	for i in range(33,127):
		c = "%c" % i
		d_replace["\\%o" % i] = c
		d_replace["\\%x" % i] = c
		d_replace["\\%X" % i] = c
		d_replace["0x%x" % i] = c
		d_replace["&#%d;" % i] = c
		d_replace["&#%x;" % i] = c
		d_replace["&#%X;" % i] = c
	# SQL words?
	d_replace["is null"]="=0"
	d_replace["like null"]="=0"
	d_replace["utc_time"]=""
	d_replace["null"]=""
	d_replace["true"]=""
	d_replace["false"]=""
	d_replace["localtime"]=""
	d_replace["stamp"]=""
	d_replace["binary"]=""
	d_replace["ascii"]=""
	d_replace["soundex"]=""
	d_replace["md5"]=""
	d_replace["between"]="="
	d_replace["is"]="="
	d_replace["not in"]="="
	d_replace["xor"]="="
	d_replace["rlike"]="="
	d_replace["regexp"]="="
	d_replace["sounds like"]="="
	re_replace = re.compile("(%s)" % "|".join(map(re.escape, d_replace.keys())))


def multiple_replace(text):
	return re_replace.sub(lambda mo: d_replace[mo.string[mo.start():mo.end()]], text)

# the decode engine tries to detect then decode...
def decode_attempt(string):
	return multiple_replace(string)

def analyzer(data):
	exp_line, regs, array, preferences, org_line = data[0],data[1],data[2],data[3],data[4]
	done = []
	# look for the detected attacks...
	# either stop at the first found or not
	for attack_type in preferences['attack_type']:
		if attack_type in regs:
			if attack_type not in array:
				array[attack_type] = {}
			for _hash in regs[attack_type]:
				if _hash not in done:
					done.append(_hash)
					attack = table[_hash]
					cur_line = exp_line[5]
					if preferences['encodings']:
						cur_line = decode_attempt(cur_line)
					if attack[0].search(cur_line):
						if attack[1] not in array[attack_type]:
							array[attack_type][attack[1]] = []
						array[attack_type][attack[1]].append((exp_line, attack[3], attack[2], org_line))
						if preferences['exhaustive']:
							break
						else:
							return

def scalper(access, filters, preferences = [], output = "text"):
	global table
	if not os.path.isfile(access):
		print "error: the log file doesn't exist"
		return
	if not os.path.isfile(filters):
		print "error: the filters file (XML) doesn't exist"
		print "please download it at https://svn.php-ids.org/svn/trunk/lib/IDS/default_filter.xml"
		return
	if output not in ('html', 'text', 'xml'):
		print "error: the output format '%s' hasn't been recognized" % output
		return
	# load the XML file
	xml_filters = parse(filters)
	len_filters = len(xml_filters)
	if len_filters < 1:
		return
	# prepare to load the compiled regular expression
	regs = {} # type => (reg.compiled, impact, description, rule)

	print "Loading XML file '%s'..." % filters
	for group in xml_filters:
		for f in xml_filters[group]:
			if f == 'filter':
				if type(xml_filters[group][f]) == type([]):
					for elmt in xml_filters[group][f]:
						rule, impact, description, tags = "",-1,"",[]
						if 'impact' in elmt:
							impact = get_value(elmt['impact'], -1)
						if 'rule' in elmt:
							rule = get_value(elmt['rule'], "")
						if 'description' in elmt:
							description = get_value(elmt['description'], "")
						if 'tags' in elmt and 'tag' in elmt['tags']:
							if type(elmt['tags']['tag']) == type([]):
								for tag in elmt['tags']['tag']:
									tags.append(get_value(tag, ""))
							else:
								tags.append(get_value(elmt['tags']['tag'], ""))
						# register the entry in our array
						for t in tags:
							compiled = None
							if t not in regs:
								regs[t] = []
							try:
								compiled = re.compile(rule)
							except Exception:
								print "The rule '%s' cannot be compiled properly" % rule
								return
							_hash = hash(rule)
							if impact > -1:
								table[_hash] = (compiled, impact, description, rule, _hash)
								regs[t].append(_hash)
	if len(preferences['attack_type']) < 1:
		preferences['attack_type'] = regs.keys()
	flag = {} # {type => { impact => ({log_line dict}, rule, description, org_line) }}

	print "Processing the file '%s'..." % access

	sample, sampled_lines = False, []
	if preferences['sample'] != float(100):
		# get the number of lines
		sample = True
		total_nb_lines = sum(1 for line in open(access))
		# take a random sample
		random.seed(time.clock())
		sampled_lines = random.sample(range(total_nb_lines), int(float(total_nb_lines) * preferences['sample'] / float(100)))
		sampled_lines.sort()

	loc, lines, nb_lines = 0, 0, 0
	old_diff = 0
	start = time.time()
	diff = []
	with open(access) as log_file:
		for line in log_file:
			lines += 1
			if sample and lines not in sampled_lines:
				continue
			if c_reg.match(line):
				out = c_reg.search(line)
				ip = out.group(1)
				name = out.group(2)
				date = out.group(3)
				ext = out.group(4)
				method = out.group(5)
				url = out.group(6)
				response = out.group(7)
				byte = out.group(8)
				referrer = out.group(9)
				agent = out.group(10)

				if not correct_period(date, preferences['period']):
					continue
				loc += 1
				if len(url) > 1 and method in ('GET','POST','HEAD','PUT','PUSH','OPTIONS'):
					analyzer([(ip,name,date,ext,method,url,response,byte,referrer,agent),regs,flag, preferences, line])
			elif preferences['except']:
				diff.append(line)

			# mainly testing purposes...
			if nb_lines > 0 and lines > nb_lines:
				break

	tt = time.time() - start
	n = 0
	for t in flag:
		for i in flag[t]:
			n += len(flag[t][i])
	print "Scalp results:"
	print "\tProcessed %d lines over %d" % (loc,lines)
	print "\tFound %d attack patterns in %f s" % (n,tt)

	short_name = access[access.rfind(os.sep)+1:]
	if n > 0:
		print "Generating output in %s%s%s_scalp_*" % (preferences['odir'],os.sep,short_name)
		if 'html' in preferences['output']:
			generate_html_file(flag, short_name, filters, preferences['odir'])
		elif 'text' in preferences['output']:
			generate_text_file(flag, short_name, filters, preferences['odir'])
		elif 'xml' in preferences['output']:
			generate_xml_file(flag, short_name, filters, preferences['odir'])

	# generate exceptions
	if len(diff) > 0:
		o_except = open(os.path.abspath(preferences['odir'] + os.sep + "scalp_except.txt"), "w")
		for l in diff:
			o_except.write(l + '\n')
		o_except.close()


def generate_text_file(flag, access, filters, odir):
	curtime = time.strftime("%a-%d-%b-%Y", time.localtime())
	fname = '%s_scalp_%s.txt' % (access, curtime)
	fname = os.path.abspath(odir + os.sep + fname)
	try:
		out = open(fname, 'w')
		out.write(txt_header)
		out.write("Scalped file: %s\n" % access)
		out.write("Creation date: %s\n\n" % curtime)
		for attack_type in flag:
			if attack_type in names:
				out.write("Attack %s (%s)\n" % (names[attack_type], attack_type))
			else:
				out.write("Attack type: %s\n" % attack_type)
			impacts = flag[attack_type].keys()
			impacts.sort(reverse=True)

			for i in impacts:
				out.write("\n\t### Impact %d\n" % int(i))
				for e in flag[attack_type][i]:
					out.write("\t%s" % e[3])
					out.write("\tReason: \"%s\"\n\n" % e[2])
		out.close()
	except IOError:
		print "Cannot open the file:", fname
	return


def generate_xml_file(flag, access, filters, odir):
	curtime = time.strftime("%a-%d-%b-%Y", time.localtime())
	fname = '%s_scalp_%s.xml' % (access, curtime)
	fname = os.path.abspath(odir + os.sep + fname)
	try:
		out = open(fname, 'w')
		out.write(xml_header)
		out.write("<scalp file=\"%s\" time=\"%s\">\n" % (access, curtime))
		for attack_type in flag:
			name = ""
			if attack_type in names:
				name = " name=\"%s\"" % names[attack_type]
			out.write(" <attack type=\"%s\"%s>\n" % (attack_type, name))
			impacts = flag[attack_type].keys()
			impacts.sort(reverse=True)
			for i in impacts:
				out.write("  <impact value=\"%d\">\n" % int(i))
				for e in flag[attack_type][i]:
					out.write("   <item>\n")
					out.write("    <reason><![CDATA[%s]]></reason>\n" % e[2])
					out.write("    <line><![CDATA[%s]]></line>\n" % e[3])
					out.write("   </item>\n")
				out.write("  </impact>\n")
			out.write(" </attack>\n")
		out.write("</scalp>")
		out.close()
	except IOError:
		print "Cannot open the file:", fname
	return
	return

def generate_html_file(flag, access, filters, odir):
	curtime = time.strftime("%a-%d-%b-%Y", time.localtime())
	fname = '%s_scalp_%s.html' % (access, curtime)
	fname = os.path.abspath(odir + os.sep + fname)
	try:
		out = open(fname, 'w')
		out.write(html_header)
		out.write("<h1>Scalp of %s [%s]</h1>\n" % (access, curtime))
		for attack_type in flag:
			name = ""
			if attack_type in names:
				name = "%s" % names[attack_type]
			if len(flag[attack_type].values()) < 1:
				continue
			out.write(" <h2>%s (%s)</h2>\n" % (attack_type, name))
			impacts = flag[attack_type].keys()
			impacts.sort(reverse=True)
			# order by impact
			for i in impacts:
				out.write("<div class='match impact-%d'>\n" % int(i))
				out.write(" <div class='impact'>Impact %d</div>\n" % int(i))
				# list the one of same impacts
				for e in flag[attack_type][i]:
					out.write(" <div class='block highlight'>\n")
					out.write(" Reason: <span class='reason'>%s</span><br />\n" % html_entities(e[2]))
					out.write(" <span class='line'><b>Log line:</b>%s</span><br />\n" % html_entities(e[0][5]))
					out.write(" <span class='regexp'><b>Matching Regexp:</b>%s</span>\n" % html_entities(e[1]))
					out.write(" </div>\n")
				out.write("</div>\n")
			out.write("<br />\n")
		out.write(html_footer)
		out.close()
	except IOError:
		print "Cannot open the file:", fname
	return

months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec']

def correct_period(date, period):
	date  = date.replace(':', '/')
	l_date = date.split('/')
	for i in (2,1,0,3,4,5):
		if i != 1:
			cur = int(l_date[i])
			if cur < period['start'][i] or cur > period['end'][i]:
				return False
		else:
			cur = months.index(l_date[i])
			if cur == -1:
				return False
			if cur < period['start'][i] or cur > period['end'][i]:
				return False
	return True


def analyze_date(date):
	"""04/Apr/2008:15:45;*/May/2008"""

	d_min = [01, 00, 0000, 00, 00, 00]
	d_max = [31, 11, 9999, 24, 59, 59]

	date  = date.replace(':', '/')
	l_date = date.split(';')
	l_start= l_date[0].split('/')
	l_end = l_date[1].split('/')

	v_start = [01, 00, 0000, 00, 00, 00]
	v_end  = [31, 11, 9999, 24, 59, 59]

	for i in range(len(l_start)):
		if l_start[i] == '*': continue
		else:
			if i == 1:
				v_start[1] = months.index(l_start[1])
			else:
				cur = int(l_start[i])
				if  cur < d_min[i]: v_start[i] = d_min[i]
				elif cur > d_max[i]: v_start[i] = d_max[i]
				else:         v_start[i] = cur
	for i in range(len(l_end)):
		if l_end[i] == '*': continue
		else:
			if i == 1:
				v_end[1] = months.index(l_end[1])
			else:
				cur = int(l_end[i])
				if  cur < d_min[i]: v_end[i] = d_min[i]
				elif cur > d_max[i]: v_end[i] = d_max[i]
				else:         v_end[i] = cur
	return {'start' : v_start, 'end' : v_end}

def help():
	print "Scalp the apache log! by Romain Gaucher - http://rgaucher.info"
	print "usage: ./scalp.py [--log|-l log_file] [--filters|-f filter_file] [--period time-frame] [OPTIONS] [--attack a1,a2,..,an]"
	print "          [--sample|-s 4.2]"
	print "  --log    |-l: the apache log file './access_log' by default"
	print "  --filters  |-f: the filter file   './default_filter.xml' by default"
	print "  --exhaustive|-e: will report all type of attacks detected and not stop"
	print "           at the first found"
	print "  --tough   |-u: try to decode the potential attack vectors (may increase"
	print "           the examination time)"
	print "  --period  |-p: the period must be specified in the same format as in"
	print "           the Apache logs using * as wild-card"
	print "           ex: 04/Apr/2008:15:45;*/Mai/2008"
	print "           if not specified at the end, the max or min are taken"
	print "  --html   |-h: generate an HTML output"
	print "  --xml    |-x: generate an XML output"
	print "  --text   |-t: generate a simple text output (default)"
	print "  --except  |-c: generate a file that contains the non examined logs due to the"
	print "           main regular expression; ill-formed Apache log etc."
	print "  --attack  |-a: specify the list of attacks to look for"
	print "           list: xss, sqli, csrf, dos, dt, spam, id, ref, lfi"
	print "           the list of attacks should not contains spaces and comma separated"
	print "           ex: xss,sqli,lfi,ref"
	print "  --output  |-o: specifying the output directory; by default, scalp will try to write"
	print "           in the same directory as the log file"
	print "  --sample  |-s: use a random sample of the lines, the number (float in [0,100]) is"
	print "           the percentage, ex: --sample 0.1 for 1/1000"

def main(argc, argv):
	filters = "default_filter.xml"
	access = "access_log"
	output = ""
	preferences = {
		'attack_type' : [],
		'period' : {
			'start' : [01, 00, 0000, 00, 00, 00],# day, month, year, hour, minute, second
			'end'  : [31, 11, 9999, 24, 59, 59]
		},
		'except'   : False,
		'exhaustive' : False,
		'encodings' : False,
		'output'   : "",
		'odir'    : os.path.abspath(os.curdir),
		'sample'   : float(100)
	}

	if argc < 2 or sys.argv[1] == "--help":
		help()
		sys.exit(0)
	else:
		for i in range(argc):
			s = argv[i]
			if i < argc:
				if s in ("--filters","-f"):
					filters = argv[i+1]
				elif s in ("--log","-l"):
					access = argv[i+1]
				elif s in ("--output", "-o"):
					preferences['odir'] = argv[i+1]
				elif s in ("--sample", "-s"):
					try:
						preferences['sample'] = float(argv[i+1])
					except:
						preferences['sample'] = float(4.2)
						print "/!\ Error in the sample size, will be 4.2%"
				elif s in ("--period", "-p"):
					preferences['period'] = analyze_date(argv[i+1])
				elif s in ("--exhaustive", "-e"):
					preferences['exhaustive'] = True
				elif s in ("--html", "-h"):
					preferences['output'] += ",html"
				elif s in ("--xml", "-x"):
					preferences['output'] += ",xml"
				elif s in ("--text", "-t"):
					preferences['output'] += ",text"
				elif s in ("--except", "-c"):
					preferences['except'] = True
				elif s in ("--tough","-u"):
					fill_replace_dict()
					preferences['encodings'] = True
				elif s in ("--attack", "-a"):
					preferences['attack_type'] = argv[i+1].split(',')
			else:
				print "argument error, '%s' has been ignored" % s
		if len(preferences['output']) < 1:
			preferences['output'] = "text"
		if not os.path.isdir(preferences['odir']):
			print "The directory %s doesn't exist, scalp will try to create it"
			try:
				os.mkdir(preferences['odir'])
			except:
				print "/!\ scalp cannot write in",preferences['odir']
				print "/!\ Ising /tmp/scalp/ as new directory..."
				preferences['odir'] = '/tmp/scalp'
				os.mkdir(preferences['odir'])
		scalper(access, filters, preferences)

if __name__ == "__main__":
	main(len(sys.argv), sys.argv)
	"""
	import hotshot
	from hotshot import stats
	name = "hotshot_scalp_stats"
	if not os.path.isfile(name):
		prof = hotshot.Profile(name)
		prof.runcall(main)
		prof.close()
	s = stats.load(name)
	s.sort_stats("time").print_stats()
	"""

Sonuç alttaki gibidir:

scalp-parser-sonucu

Resim-3: Saldırı logu sınıflandırması

APACHE WEB LOGLARININ LOGSTALGIA İLE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Logstalgia (Apachepong) pinpon topları görselini kullanarak web sunucularının günlük web trafiklerini görselleştiren bir açık kaynak kodlu projedir. Yapılan web isteklerini görselde bulunan pinpon topları ile eşleştirmiş ve bu topların hedefe çarpması sonucu çıkan sonucu HTTP kodları (200, 303, 404 v.b.) ile göstermektedir. Genel yapı olarak kurulumu pratik olmakla beraber Ubuntu dağıtımına kurulumu yapılarak Apache logları görselleştirilmiştir. Apache, nginx, IIS gibi çeşitli web sunucularını desteklemektedir. Bu uygulama ile özellikle DDoS, SQL injection v.b. gibi ataklar rahatlıkla görselleştirilebilmektedir. Kısaca kurulum aşamaları aşağıdaki gibidir:

$ sudo apt-get install logstalgia
$ sudo apt-get install libsdl1.2-dev libsdl-image1.2-dev libpcre3-dev libftgl-dev libpng12-dev libjpeg62-dev
$ cd /tmp
$ wget https://logstalgia.googlecode.com/files/logstalgia-1.0.3.tar.gz
$ tar xvf logstalgia-1.0.3.tar.gz
$ cd logstalgia
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
$ logstalgia -1280x720 --output-ppm-stream output.ppm /var/log/apache2/access.log

Kullanılan senoryada Ubuntu işletim sistemi uzerine Apache kurulumu yapılmıştır ve web servisleri aktif edilmiştir. Diğer sanal Windows üzerinde Netsparker web uygulamaları güvenlik tarama aracı kullanılarak web atak yapılmıştır [6]. Sonuçlarının ekran görüntüsünü alımıştır.

netsparker-saldiri

Resim-4: Netsparker saldırı uygulaması

Netsparker ürününü Apache web servisine açıklık analizi yapmak için kullanıldık. Netsparker kullanılarak oluşan web sunucusunun kayıtları Logstalgia ile görselleştirilebilmektedir.

logstalgia-gorsellestirme

Resim-5: Logstalgia ile görselleştirme

Ayrıca Logstalgia ile ilgili olarak daha önce yapılmış örnek bir kayıdın video görüntüsüne bu adresten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere…

 

Referanslar

 1. https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10
 2. http://www.modsecurity.org/documentation/contributed/ModSecurity_2.1.0_Turkish.pdf
 3. http://www.webguvenligi.org/docs/ModSecurity_2.1.0_Turkish.pdf
 4. https://dev.itratos.de/projects/php-ids/repository/raw/trunk/lib/IDS/default_filter.xml
 5. https://code.google.com/p/apache-scalp/
 6. https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/
 7. https://www.youtube.com/watch?v=K8muK-o80ZU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir