İNAN İŞÇİ

İNAN İŞÇİ17 yıldır IT sektöründe çeşitli şirketler ve alanlarda çalışan İnan İşçi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği yüksek lisansını bulundurmakta, zararlı yazılım analizi ile güvenlikte big data analizi üzerine uzmanlaşmakta ve hali hazırda bir bankada Bilgi Güvenliği Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Web Sitesi:
İNAN İŞÇİ şimdiye kadar Sibergah için 10 yazı yazdı.

Kurumsal Altyapılar için Network Security Baseline

Kurumsal ağdalardaki her bir cihazın ve bizatihi ağın kendisinin güvenilir ve geliştirilebilir bir standart bağlamında yönetilmesi elzemdir. Özellikle banka, internet/iletişim operatörü, holding ve benzeri altyapılar için ihtiyaçlara göre şekillenmiş bir ağ güvenliği referans dayanığına yani bir network security baseline modeline ihtiyaç vardır. (daha&helliip;)

SELKS (Suricata IDPS, Elasticsearch, Logstash, Kibana ve Scirius) ile Görselleştirme

“Bilgi Güvenliği Olayları Görselleştirmesi” yazı disizinin bu son bölümünde SELKS (Suricata IDPS, Elasticsearch, Logstash, Kibana ve Scirius) ile görselleştirmeden bahsediyoruz. Görselleştirmeye geçmeden önce SELKS’in üzerinde çalıştığı beş bileşeni anlatıp, ardından görselleştirme üzerinde duracağız. (daha&helliip;)

Apache Web Loglarının Sınıflandırılması ve Görselleştirilmesi

“Bilgi Güvenliği Olayları Görselleştirmesi” yazı disizinin bu bölümünde Apache web loglarının Scalp ile sınıflandırılması ve Logstalgia ile görselleştirilmesini etraflıca ele alıyoruz. Görselleştirmeye geçmeden önce Apache web sunucularına değinip, ardından da logların sınıflandırmasından bahsedeceğiz. (daha&helliip;)

Snort Loglarının ELSA ile Görselleştirilmesi

“Bilgi Güvenliği Olayları Görselleştirmesi” yazı disizinin bu bölümünde Snort loglarının ELSA üzerinde görselleştirilmesinden bahsedeceğiz. Görselleştirmenin nasıl yapıldığına geçmeden önce teknik olarak Snort ve ELSA (enterprise log search and archive) araçlarının nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. (daha&helliip;)

Bilgi Güvenliği Olayları için Veri Görselleştirmesi

Günümüz teknoloji alt yapısı çok gelişmiş olmakla beraber sürekli bir devinim içerisinde bulunmaktadır. Daha önce kullanmış olduğumuz hiçbir teknoloji olduğu yerde saymamaktadır. Güvenlik konusunda da mevcut kriter ve parametreleri artırmamız kaçınılmazdır. Bu bağlamda arık kuruların veri analizinde “Big Data” analizine geçişi de normal karşılanmalıdır. “Data Security Visualization” (bilgi güvenliği veri görselleştirmesi) konusunda yakın zamanda ve […]