Bilgi Güvenliği Nedir ve Nasıl Sınıflandırılır

Bilgi iletişim teknolojilerinde en kritik konu bilgi güvenliğidir. Fakat bu konu o kadar geniş ve derindir ki, kendi alt başlıkları arasında bile birçok ihtisas alanına bölünür. Alt başlıkların muhtevaları da o kadar iç içe geçmiştir ki, çoğu kez karıştırılır. Sizin için bilgi güvenliği alanında yolunuzu bulmanızı kolaylaştıracak bir haritayı derledik.

 

Bilgi güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek olarak tanımlanır ve “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” olarak isimlendirilen üç temel unsurdan meydana gelir. Bu üç temel güvenlik öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zaafiyeti oluşur.

 • Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmeme ve yetkisiz erişime karşı korunmasıdır.
 • Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir.
 • Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.

 

Bilgi güvenliği alanına odaklanmış bir araştırma firması olan Securosis şimdiye kadar oldukça dağınık olan ve çoğu kez birbirine karıştırılan bilgi güvenliği konusunu etraflıca detaylandırmış. Ortaya çıkan bu sınıflandırmaya göre bilgi güvenliği:

 • ağ güvenliği (network security)
 • uç/son nokta/kullanıcı güvenliği (endpoint security)
 • veri güvenliği (data security)
 • uygulama güvenliği (application security)
 • kimlik ve erişim yönetimi (identity and access management)
 • güvenlik yönetimi (security management)
 • sanallaştırma ve bulut (virtualization and cloud)

olarak 7 genel kategoriye ayrılıyor ve ardından bu kategoriler de toplamda tam 32 alt başlığa bölünüyor:

 

1.) Ağ Güvenliği (Network Security) 6 alt başlığa ayrılır:

 • İçerik Güvenliği (Content Security)
  • E-Posta
  • Web
 • Çevresel Savunma (Perimeter Defense)
  • Firewall/VPN (Güvenlik Duvarı / Sanal Özel Ağ)
  • IPS (Saldırı Önleme Sistemi (Intrusion Prevention System))
  • UTM (Birleştirilmiş Tehdit Yönetimi (Unified Threat Management))
 • NAC (Network Access Control)
 • Wireless (Kablosuz)
 • İzleme (Monitoring)
  • NBA/NAD
  • Adli (Forensics)
 • Yönetilir Servisler (Managed Services)
  • İzleme (Monitoring)
  • Yönetim (Management)

 

2.) Uç/Son Nokta/Kullanıcı Güvenliği (Endpoint Security) 5 alt başlığa ayrılır:

 • Uç/Son Nokta/Kullanıcı Savunması (Endpoint Defense)
  • Anti-Malware
  • Ana Bilgisayar Güvenlik Duvarı (Host Firewall)
  • Ana Bilgisayar Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi (HIPS)
  • Uygulamalar İçin Beyaz Listeleme (Application Whitelisting)
 • Disk Şifreleme (Disk Encryption)
 • Cihaz Kontrolü (Device Control)
 • Mobil Güvenlik (Mobile Security)
 • Uzaktan Erişim / VPN (Remote Access / VPN)

 

3.) Veri Güvenliği (Data Security) 4 alt başlığa ayrılır:

 • Veritabanı Güvenliği (Database Security)
  • Veritabanı Değerlendirme (Database Assessment)
  • Veritabanı Aktivite Kontrolü/İzleme (Database Activity Monitoring)
  • Veritabanı Şifreleme (Database Encryption)
 • Veri Kaybı/Sızıntısı Önleme (Data Loss Prevention)
  • DLP Çözümleri (DLP Solutions)
   • Tam Çözüm/Takım (Full Suite)
   • Ağ DLP (Network DLP)
   • Uç Nokta DLP (Endpoint DLP)
   • İçerik Keşfi (Content Discovery)
  • Veri Kaybı Önleme Özellikleri (DLP Features)
 • Şifreleme (Encryption)
  • Dosya/Klasör (File/Folder)
   • Dağıtık Şifreleme (Distributed Encryption)
  • Anahtar Yönetimi (Key Management)
  • SAN/NAS
  • Uygulama Şifrelemesi (Application Encryption)
 • Erişim Yönetimi (Access Management)
  • Yetki Verme Yönetimi (Entitlement Management)
  • Dosya Aktivitesi İzleme (File Activity Monitoring)

 

4.) Uygulama Güvenliği (Application Security) 5 alt başlığa ayrılır:

 • Web Uygulama Güvenlik Duvarları (Web Application Firewalls)
 • Uygulama Testi (Application Testing)
  • Dinamik Uygulama Testi (Dynamic Application Testing)
  • Statik Uygulama Testi (Static Application Testing)
 • Güvenli Geliştirme (Secure Development)
  • Tehdit Modelleme (Threat Modeling)
  • Geliştirme Süreci (Development Process)
  • Test Metodolojileri (Testing Methodologies)
 • Web Uygulama Değerlendirme (Web Application Assessment)
  • Web Güvenlik Açığı Değerlendirmesi (Web Vulnerability Assessment)
  • Web Penetrasyon Testi (Web Penetration Testing)
 • Yönetilir Servisler (Managed Services)
  • Değerlendirme / Testler (Assessment / Testing)
  • Yönetilir Web Uygulama Güvenlik Duvarları (Managed Web Application Firewall (WAF))

 

5.) Kimlik ve Erişim Yönetimi (Identity and Access Management) 5 alt başlığa ayrılır:

 • Dizinler (Directories)
 • Kimlik Doğrulama (Authentication)
 • Sağlama / Hazır Hale Getirme (Provisioning)
 • Web Erişim Yönetimi (Web Access Management)
 • Federation

 

6.) Güvenlik Yönetimi (Security Management) 5 alt başlığa ayrılır:

 • Uyumluluk/Uygunluk
  • IT-GRC
  • PCI
  • SOX
  • HIPAA
  • NERC-CIP
  • Gizlilik/Mahremiyet (Privacy)
 • Güvenlik Operasyonları (Security Operations)
  • Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM)
  • Log Yönetimi (Log Management)
 • Sistem Yönetimi (System Management)
  • Yama Yönetimi (Patch Management)
  • Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management)
 • Güvenlik Açığı Yönetimi (Vulnerability Management)
  • Güvenlik Açığı Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment)
  • Penetrasyon Testi (Penetration Testing)
 • Olay Müdahale (Incident Response)

 

7.) Sanallaştırma ve Bulut (Virtualization and Cloud) 2 alt başlığa ayrılır:

 • Sanallaştırma Güvenliği (Virtualization Security)
  • Sanal Makine Güvenliği (Virtual Machine Security)
  • Sanallaştırma Altyapı Güvenliği (Virtualization Infrastructure Security)
 • Bulut Güvenliği (Cloud Security)
  • Bulut Güvenik Servisleri (Cloud Security Services)
  • Bulut Güçlendirme (Cloud Hardening)
  • Bulut Risk Yönetimi (Cloud Risk Management)

 

Bu kategorilendirme sonucuna göre şu sıralar en popüler konular bulut bilişim güvenliği, veri kaybı önleme (DLP) ve web güvenliği olarak söylenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir