Sosyal Ağlardaki 3. Parti Uygulama Problemleri

Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi ağlar 3. parti uygulamalarla fazladan fonksiyonlar kazanarak kullanıcılar için daha yararlı olabiliyor. Fakat 3. parti uygulamalara ağ hesabına erişim izni yetkisi verilmesi bir süre sonra gizlilik ve mahremiyet adına büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Kısacası 3. parti uygulama problemleri sosyal medya güvenliğinde önemli bir yer tutuyor.

Sosyal Ağların Güvenlik ve Gizlilik Ayarları

Sosyal ağlardaki tehlikelerin büyük bir kısmı ağlardaki güvenlik ve gizlilik ayarlarının düzgün yapılmamasından kaynaklanır. Kullanıcıların varsayılan (default) haliyle bıraktığı ve/veya sosyal ağın güvenlik ve gizlilik politikasını belirli dönemlerde güncellemesi sırasında tekrar kendiliğinden varsayılan haline dönen bu ayarlar ciddi tehlike oluşturabilir.

Page 6 of 19
1 3 4 5 6 7 8 9 19