HTML5 Güvenliği: HTML5 Öğe Özelliklerinin Kötüye Kullanımı

Web üzerinde gerçekleştirilen saldırı senaryolarının bir kısmında HTML öğelerinin özellikleri kullanılmaktadır. Örneğin CSRF olarak bilinen Alanlar Arası İstek Düzme saldırılarında URI verilen öğeler sonucu yapılan GET istekleri kullanılarak tarayıcılara kötü amaçlı istekler yaptırılabilir. Bu saldırılar hali hazırda İnternet üzerinde gerçekleştirilmekte, geliştiriciler ve güvenlikçiler tarafından da yoğun bir şekilde incelenmektedir.

Page 1 of 2
1 2