Güvenlik Ürünleriyle DLP’nin Entegrasyonu

Güvenlik ürünleriyle DLP’nin entegrasyonu sayesinde ancak bütüncül bir veri güvenliğinden bahsedilebileceği gibi, birbirini tamamlayan ürünlerin bulunduğu bir güvenlik sisteminde ürünlerin karşılıklı olarak birbirlerini beslemesi sağlanarak bir ideal savunma düzenine ulaşmak hedeflenmelidir. (daha&helliip;)

Veri Türlerine Göre DLP’de Koruma Yerleri

DLP’nin veri sınıflandırmasında olduğu gibi veri koruma seviyeleri ve ağ içindeki engelleme noktaları da farklılık gösterir. DLP’nin, kurulum konumuna göre nasıl çalıştığı ve hangi tür verileri koruduğu değişirken, aynı veri için birden çok koruma şekli de geçerli olabilir. Koruma noktaları üç farklı yapıda ele alınır. (daha&helliip;)

DLP’de İçerik Analizi Yöntemleri

İlk çıkış amacı içeriden dışarıya doğru sızıntıları engellemek olan DLP sistemleri ağda ve uç noktalarda trafiği analiz edebilmek için derin paket analizi yöntemlerini kullanır. DLP, paketi ne kadar derin inceleyebilirse o kadar iyi tanımlama ve üzerindeki politikaya göre de engelleme yapar. DLP sistemleri bunun için belli başlı 8 yöntem kullanır. (daha&helliip;)

Bir Bakışta Veri Sızıntısı Önleme (DLP)

Hassas verilerin, işlendiği ve geçtiği her türlü kanaldan kasten ya da yanlışlıkla dışarıya sızmasını önlemeye yönelik olarak geliştirilen ve son yıllarda bir trend haline gören DLP’yi (Data Loss/Leakage Prevention) yani “veri sızıntısı önleme” teknolojisini, salt ve tek başına kullanılan bir ürün olarak ele almak yerine, kullanıldığı yerlerde farklı iş kollarıyla işbirliği ve diğer güvenlik cihazlarıyla […]

Kriptolojinin Milli Güvenlik Açısından Önemi

Ülkemizde zorluğu ve karmaşıklığından ötürü pek rağbet görmeyen kriptoloji, yoğun matematik nedeniyle itici bulunur. Halbuki onun milli ve bağımsız olması günümüz milli bilgi güvenliği politikasının en olmazsa olmaz şartıdır. 2013’ten beri ortaya saçılan NSA ve GCHQ’nün neredeyse tüm dünyanın elektronik haberleşmesini dinleyebildiğinin altındaki en temel sebep de 2. Dünya Savaşında İngiltere ile ABD’deki kriptoloji çalışmalarıdır. […]