ModSecurity ile Open Redirect Açığını Engelleme

ModSecurity ile web güvenlik açıklarının engellenmesi hakkındaki yazı dizimizin bu bölümünde ModSecurity kullanarak open redirect açığının nasıl engellenebileceğini ele alıyoruz. Oldukça düşük riskli bir zafiyet olarak düşünülen open redirect güvenlik açığı, hedefli phishing saldırıları (spear phishing) ile birlikte kullanıldığında oldukça fazla zarar verebiliyor, hatta kullanıcı veya web uygulamasını toptan tehlikeye düşürebiliyor. (daha&helliip;)

ModSecurity ile Path Traversal Açığını Engelleme

ModSecurity ile web güvenlik açıklarının engellenmesi hakkındaki yazı dizimizin bu bölümünde ModSecurity kullanarak path traversal (directory traversal) açığının nasıl engellenebileceğini ele alıyoruz. Oldukça eski ve bilinen bir açık türü olan path traversal hala mevcut ola, sayısız modern web uygulamasını etkileyen ve engellenmesi de çok zor olmayan bir web güvenlik açığıdır. (daha&helliip;)

ModSecurity ile CSRF Açığını Engelleme

ModSecurity ile web güvenlik açıklarının engellenmesi hakkındaki yazı dizimizin bu bölümünde ModSecurity kullanarak Cross-Site Request Forgery (CSRF / XSRF) saldırlarının nasıl engellenebileceğinden bahsediyoruz. Web uygulamasındaki bir eksikten kaynaklanan ve istemci üzerinden yürüyen CSRF saldırısını ModSecurity ile engelleyebilmek mümkün ama her zaman için zor, uygulaması zaman alan ve çok fazla test edilmesi gereken bir yöntemdir. (daha&helliip;)

ModSecurity ile SQL Injection Açığını Engelleme

ModSecurity ile web güvenlik açıklarının engellenmesi hakkındaki yazı dizimizin bu bölümünde ModSecurity kullanarak SQL injection saldırlarının nasıl engellenebileceği üzerinde duracağız. SQL injection web uygulamalarında sık karşılaşılan ve en tehlikeli güvenlik açıklarından biridir. SQL injection zafiyetinin, deneyimli bir saldırgan tarafından istismar edilerek uygulamanın, sitenin, sunucunun, veri tabanının ve hatta tüm IT ortamının ele geçirilmesine kadar uzanan […]

ModSecurity ile Cross-Site Scripting (XSS) Açığını Engelleme

Network tabanlı güvenlik açıklarına göre artık daha önemli hale gelen web uygulamalarındaki güvenlik açıkları (Cross-Site Scripting, SQL injection vs), saldırganların web uygulamaları üzerinden  ağa atlayabilecekleri ya da etkili zarar verebilecekleri bir saldırı yüzeyidir. Bu yazı dizimizde ise bir açık kaynak web uygulama güvenlik duvarı olan ModSecurity ile karmaşık web güvenlik açıklarının nasıl engellenbileceğini paylaşacağız. (daha&helliip;)