Sosyal Ağların Politikaları ile Eklentilerinin Riskleri

Sosyal ağlar hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğundan, altyapı ve servis masraflarını nasıl karşıladıkları ve kişisel verileri hangi sınırlar çerçevesinde kullandıkları sorusu akıllara gelir. Bu konuda sosyal ağların hiç çekingen davranmadığı ve çok fazla veri topladıklarına dair deliller var. Hepsinin ötesinde sosyal ağların politikaları her şeyi açıkça anlatıyor. (daha&helliip;)

Sosyal Ağlardaki Siber Saldırı Türleri

Sosyal ağlardaki saldırılar, ağın teknik altyapısından veya işleyiş sistemindeki zaaflardan kaynaklanır. Saldırılar daha önceden yapıldığı şekliyle klasik ve modern olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Klasik siber saldırıların özelliği sosyal ağları da etkileyebiliyor olmasıdır. Modern siber saldırı türleri ise sosyal ağlara özel olarak geliştirilerek yine kullanıcı gizliliği ile güvenliğini hedef almaktadır. (daha&helliip;)

Sosyal Ağ Arkadaşları Tehlikeleri

Sosyal ağlarda güvenlik ve gizlilik, sadece ayarları tam yapılmış bir ağ hesabıyla sağlanamaz. Özellikle Facebook gibi arkadaşlık ağ yapısı oldukça iç içe geçmiş bir ağda, birinin yanlış ve eksik yaptığı ayarlar yüzünden tedbirini gerektiği gibi almış başka birini yani onun arkadaşı menfi olarak etkilemektedir. (daha&helliip;)

Sosyal Ağlarda Veri Madenciliği ve Büyük Veri

Sosyal ağların en büyük özelliği, anlık olarak yüzmilyonlarca kullanıcıdan büyük miktarlarda veri üretmesidir. Bu veriler o kadar fazladır ki, veri madenciliği yöntemleriyle bir araya getirilmesi sonucu içinden kullanıcıları ayırt edici veya tanımlayıcı yeni bilgiler çıkarılabilir. (daha&helliip;)

Sosyal Ağların Mobil Uygulamalarının Riskleri

Sosyal ağların siteleri ile mobil uygulamaları aynı hizmetleri verseler de farklı kullanım ve gizlilik ilkelerine sahiptir. Örneğin Facebook ve Twitter, mobil uygulamalarında aşırı bir yetkilendirmeyle telefon rehberlerini alabilmekte ve/ya SMS’leri okuyabilir. Bu bölümde sosyal ağların mobil uygulamalarının riskleri ve önlemlerini inceliyoruz. (daha&helliip;)