Facebook’ta Yapılan Siber Saldırılar ve Korunmanın Yolları

İnternet kullanıcılarının yarısının üye olduğu Facebook’un bilgi ve iletişim güvenliği açısından taşıdığı risklerin neden olduğu tehlikelerin hinterlandı da o kadar geniş. Kullanıcılarının büyük çoğunluğunun yetersiz güvenlik ve gizlilik malumatına sahip olması ya da umursamaması sonucu özellikle güvenlik zafiyetlerinden kaynaklı tehlikelerin sosyal arkadaşlardan yayılması çok daha kolaylaşıyor. (daha&helliip;)

Facebook ve Twitter’ın Cep Telefonu Rehberinizi Almalarını Denetleyin

Facebook ve Twitter, mobil uygulamaları yoluyla sözde size “daha iyi hizmet verebilmek” ve “servislerini iyileştirmek” adına cep telefonu rehberlerinizi toplamaktadır. Mobil uygulamalar telefona yüklenir yüklenmez cep telefonu rehberinizi de alacak şekilde kurgulandığından, internete aktarılan rehberinizi kontrol altında tutmanız gerekir. (daha&helliip;)

Kullanıcı Aleyhindeki Facebook Politikaları

Facebook, 2015 başında veri kullanım politikası ile hizmet şartlarını büyük ölçüde değiştirerek yenilerini devreye almıştı. Ardından Belçika Gizlilik Komisyonu, Leuven Katolik Üniversitesi ve Brüksel Vrije Üniversitesinin Facebook’un değişen politikaları ve koşulları üzerine kapsamlı bir araştırma yapmasını istemişti. Geçenlerde açıklanan bu araştırma sonuçlarına göre Facebook artık bir sosyal medya servisi olmaktan ziyade bir reklamcılık ağına tamamen […]

Facebook Hiçbir Şeyi Silmez

Facebook hesabınızı tek tıkla bütünüyle silebildiğiniz söyleniyor ya da öyle bilmemiz isteniyor. Ama aslında Facebook’un kullanıcılara dair verileri hiçbir şekilde silmediği birkaç yıl önce başlatılan bir uygulama ile ortaya çıkmış oldu. Bu yüzden Facebook’un aslında hiçbir şeyi silmediğini tekrar hatırlatmakta ciddi yarar var. (daha&helliip;)

Sosyal Ağlarda Asla Paylaşılmaması Gereken Bilgiler

Sosyal medya kullanımının saplantı/hastalık derecesine ulaşması neticecinde kişinin mahremiyetine ait özel yaşam bilgilerini sosyal ağlar üzerinden bilinçli/bilinçsiz olarak serrişte etmesi çok sıradan bir hale geldi. Sere serpe ve rastgele dağıtılan özel hayata ait kişisel bilgiler, veri toplayıcı programları ile art niyetli kimseler tarafından toplanıp biraraya getirilerek her türlü kötücül amaç için kullanılabilmektedir. (daha&helliip;)